บ้านน้าเพลงไทย, Baannapleangthai บ้านน้าเพลงไทย, Baannapleangthai บ้านน้าเพลงไทย, Baannapleangthai
 
 
บ้านน้าเพลงไทย, Baannapleangthai
หน้าบ้าน เกี่ยวกับเรา วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
 

ลองเพลย์


ก้าน แก้วสุพรรณ คำรณ สัมบุณณานนท์ ชาญ เย็นแข เดี่ยวขลุ่ย เคียงออ
เดี่ยวขิม เดี่ยวจะเข้ เดี่ยวซอด้วง เดี่ยวซออู้
ทูล ทองใจ นริส อารีย์ ปรีชา บุญญเกียรติ ปี่พาทย์ ประชัน
ลัดดา ศรีวรนันท์ สมจิต ตัดจินดา์ สมยศ ทัศนพันธ์  

ลัดดา ศรีวรนันท์เติมส่วนที่ขาด ๑๒ แดนมธุรส ลัดดา ศรีวรนันท์ (IMF-CD-088)

๑ แดนมธุรส คำร้อง/ทำนอง สมยศ ทัศนพันธ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย ทองคำ ปราโมทย์ เป็นเพลงแรกในชีวิตการขับร้องบันทึกเสียง คุณสวัสดิภาพ บุนนาคผู้จัดการแผ่นเสียง D.C.J(D' Cooper & Johnston Co., Ltd) ตราค้างคาว ให้การสนับสนุนการบันทึกเสียง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖

๒ รุ้งทองฟ่องฟ้า คำร้อง/ทำนองไพบูลย์ บุตรขัน ทองคำ ปราโมทย์ เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗

 

๓ สัจจะของหญิง คำร้อง/ทำนอง ประเทือง บญญประพันธ์ ทองคำ ปราโมทย์ เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖

 

๔ หัวใจมาร คำร้อง/ทำนองไพบูลย์ บุตรขันคำร้อง/ทำนองไพบูลย์ บุตรขัน มงคล อมาตยกุล เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗

 

๕ จักรวาลแห่งดวงใจ คำร้อง/ทำนอง เฉลิมชัย ศรี ฤๅ ชา บันทึกเสียงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘

๖ พลาดรักสิ้นหวัง คำร้อง/ทำนอง ม. แสงเสน่ห์ มงคล อมาตยกุล เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘

 

๗ ผกาฟ้า คำร้อง อิงอร(ศักดิ์เกษม หุตาคม) ทำนอง/เรียบเรียงดนตรี สุรพล แสงเอก(จากเพลงไทยเดิม สาวสวยรวย) เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง ” ช้องนาง ” บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙

๘ โอ้....บุพการี คำร้อง/ทำนองไพบูลย์ บุตรขัน มงคล อมาตยกุล เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙

 

๙ รักนิรันดร คำร้อง/ทำนอง สุรพล แสงเอก

๑๐ มารรัก คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์ ทำนอง มงคล อมาตยกุล บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘

 

๑๑ ค่ำแล้ว คำร้อง/ทำนอง สมาน เมธากุล ดนตรีโดย มร. โรแลนซิน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗

๑๒ กระท่อมน้อยกลางพนา คำร้อง/ทำนอง รัก พงษ์มงคล(รัก รักพงษ์) มงคล อมาตยกุล เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘

๑๓ มาลีโรย คำร้อง/ทำนอง ร้อยแก้ว รักไทย มงคล อมาตยกุล เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗

 

๑๔ สายสวาท คำร้อง/ทำนอง วัลลภ ชื่นใจชน มงคล อมาตยกุล เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘

 

๑๕ ประตูทอง คำร้อง/ทำนอง ดำรง เกษตระชนม์ ประสิทธิ์ พยอมยงค์ เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘

 

๑๖ ดอกไม้บูชาพระ คำร้อง/ทำนอง ไพบูลย์ บุตรขัน คำร้อง/ทำนองไพบูลย์ บุตรขัน ทองคำ ปราโมทย์ เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘

 

๑๗ พลังรักพลังใจ คำร้อง/ทำนอง ป. ชื่นประโยชน์ ) มงคล อมาตยกุล เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙

 

๑๘ เหนือธรณี คำร้อง ป. ชื่นประโยชน์ ทำนอง มงคล อมาตยกุล เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง ” เหนือธรณี ” นำแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, แน่งน้อย แสงวิมล และกรองกาญจน์ บงกชรัตน์ บันทึกเสียงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘

 

เติมส่วนที่ขาด ๑๓ ทะเลร่ำไห้ ลัดดา ศรีวรนันท์ (IMF-CD-089)

 

๑ ทะเลร่ำไห้ คำร้อง/ทำนองไพบูลย์ บุตรขัน ทองคำ ปราโมทย์ เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘

 

๒ ม่านประเพณี คำร้อง / ทำนอง ประเทือง บุญญประพันธ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย ทองคำ ปราโมทย์ บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖

 

๓ โอ้..ทูลกระหม่อม คำร้อง/ทำนองไพบูลย์ บุตรขัน สมาน กาญจนะผลิน เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗

 

 

๔ ฝันถึงน้องบ้างนะ คำร้อง/ทำนอง สุรพล แสงเอก

 

๕ ว่าแล้วเทียว บทประพันธ์และทำนอง โดย ป. ชื่นประโยชน์ มงคล อมาตยกุล เรียบเรียงเสียงปะรสาน บันทึกเสียง พ.ศ. ๒๔๙๙

 

๖ มารชีวิต คำร้อง ป. ชื่นประโยชน์ ทำนอง มงคล อมาตยกุล บันทึกเสียงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘

 

๗ ดาวร่วง คำร้อง/ทำนองม.ล. วัลลภ นวรัต์ฯ ประสิทธิ์ พยอมยงค์ เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘

 

๘ รักในรอยวิปโยค คำร้อง / ทำนอง ประเทือง บุญญประพันธ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย ทองคำ ปราโมทย์ บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖

 

๙ น้ำทิพย์รวงทอง คำร้อง ร้อยแก้ว รักไทย ทำนอง มงคล อมาตยกุล บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘

เป็นเพลงโฆษณา สุรารวงทองวิสกี้ และได้รับความนิยมจากผู้ฟังมากจนต้องพิมพ์เป็นแผ่นเสียงออกจำหน่าย

 

๑๐ บุพผานารี คำร้อง/ทำนอง ประจวบ เกศฎิ

๑๑ ขวัญใจพี่ คำร้อง/ทำนอง ร้อยแก้ว รักไทย

๑๒ หลุมพราง คำร้อง วิทชาญ มากะนิต ทำนอง มงคล อมาตยกุล

๑๓ เพื่อดวงใจ คำร้อง/ทำนอง ป. ชื่นประโยชน์

๑๔ มัทรี คำร้อง/ทำนอง มงคล อมาตยกุล

๑๕ สาปแล้วบุรุษ คำร้อง/ทำนอง พยงค์ มุกดา

๑๖ เหลือแล้วใจชาย คำร้อง/ทำนอง เนียน วิชิตนันท์

๑๗ นางแย้ม คำร้อง/ทำนอง วงดนตรีทหารเรือ

๑๘ เจ้าชู้ริมทาง คำร้อง/ทำนอง วงดนตรีกรมโฆษณาการ

ลัดดา ศรีวรนันท์

ลัดดา ศรีวรนันท์ เป็นชาวไทยมุสลิมธนบุรี ถือกำเนิดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ในวัยเด็กเธอชอบร้องเพลงและร้องด้วยเสียงอันดัง เละเข้าศึกษาที่โรงเรียนศึกษานารี เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในย่านฝั่งธนบุรี นักร้องในดวงใจของเธอคือ คุณมัณฑนา โมรากุล โดยทุกครั้งที่เธอได้ฟังของคุณมัณฑนาจากวิทยุเธอมักจะร้องคลอตาม โดยปรกติเวลาเธอพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเสียงของเธอจะดังมากจึงถูกขนานนามว่า “ ไอ้ดาเสียงดัง ”

ทุกครั้งที่มีงานโรงเรียนมีการร้องเพลงจะต้องมีเธอร่วมปรากฏตัวด้วยเสมอ

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เธอเรียนอยู่มัธยม ปีที่ ๓ อายุของเธอประมาณ ๑๔ ปี มีการประกวดร้องเพลงจัดโดยครู นคร มงคลายน ที่โรงภาพยนตร์พัฒนากร กรรมการตัดสินมีอาทิเช่น สมยศ ทัศนพันธ์, มงคล อมาตยกุล, ป. ชื่นประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น พี่ชายของเธอจึงพาไปสมัครเข้าประกวดในเพลงบัวกลางบึง เธอเล่าว่าด้วยหน้าตาที่ขี้ริ้วขี้เหร่และไม่ได้แต่งหน้าเสื้อสีเทามอมแมมและสวมกระโปรงนักเรียนทำให้ถูกโห่ฮาป่าและหลังจากข่มความประหม่าลงก็เริ่มร้องเพลงไปด้สองสามวลีเสียงโห่ก็เงียบลงพบร้องจบเสียงปรบมีที่ทั้งหนักแน่นและยาวนานทำให้เธอถึงกับขนลุกและเธอก็ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยคะแนนนำลิ่ว

ในระหว่างรอเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศอยู่นั้น ครูสมยศ ทัศนพันธ์ ได้นำเพลง ” แดนมธุรส ” ที่แต่งใหม่ใหม่โดยแต่งใหม่กับสถานีวิทยุรักษาดินแดน มาร้องสลับฉากในรายการ และคุณลัดดาได้ขออนุญาตขอต่อเพลงจากครูสมยศเพื่อจะใช้เพลงนี้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศและได้รับความเมตตาต่อเพลงให้ในเวลาอันน้อยนิดและเพลงนี้เองทำให้เธอได้รับรางวัลชนะเลิศ

ครูสมยศได้นำเธอไปบันทึกเสียงเพลงแดนมธุรสลงแผ่นเสียงในการบันทึกครั้งนี้ด้วยความเป็นมือใหม่เธอร้องอยู่ประมาณ ๓๐ เที่ยวจึงใช้ได้ และเมื่อเพลงนี้ถูกนำไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงก็ได้รับการต้อนรับจากมหาชนทั่วประเทศ และช่อเสียงของเธอก็โด่งดังตาม

แต่ช่วงนั้นผลการเรียนของเธอตกต่ำเพลงต้องไปร้องเพลง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เอได้แต่งงานและหยุดร้องเพลงเพื่อดูแลครอบครัว

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ คุณมัณฑนา โมรากุล ได้เป็นผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์เรื่อง ” มารรัก ” ได้มาขอร้องให้เธอมาขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้คือเพลง ” ชีวิตลำเค็ญ ” และเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้นำออกมาฉายชื่อเสียงของเธอจากการขับร้องเพลงนี้ก็กลับมาโด่งดังอีกอย่างไม่น่าเชื่อ

ต่อมาชีวิตของเธอก็ประสพความชอกช้ำในความรักเธอต้องลำบากลูกของเธอสามคนตามลำพัง และประกอบกับโรคประสาทที่รุกเร้าเธอ จนไดัรับความช่วยเหลือจากคุณวงจันทร์ ไพโรจน์ โดยให้มาร้องเพลงที่ห้องอาหารตาลเดี่ยวของเธอที่ย่านบางเขน ทำให้ทุกอย่างที่รุมเร้าคลายลง และได้รับเชิญไปขับร้องในที่ต่างต่างซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

และแล้วเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ อยู่อบู่อาการโรคประสาทของเธอเกิดกำเริบขึ้นอีกอย่างกระทันหันก่อความตกตรึงให้กับลูกลูกทั้งสามของเธอไม่มีใครทำอะไรถูก และเธอก็สิ้นใจในประมาณสี่โมงเย็นของวันนั้นเองโดยไม่มีใครคาดคิดและช่วยเหลือทัน

ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ คือวันรุ่งขึ้นร่างของเธอก็ถูกนำฝังที่สุเหร่า สี่แยกบ้านแขก ฝั่งธนบุรี อันเนื่องมาจากต้องทำตามประเพณีศาสนาอิสลามที่ต้องร่งของผู้ตายไปฝังภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ลัดดา ศรีวรนันท์ ผู้ล่วงลับ เป็นนักร้องเสียงดี และยังมีโอกาสร้องเพลงที่ล้วนแล้วแต่ปรมาจารย์เพลงในยุคนั้นเป็นผู้แต่ง จึงประสบความสำเร็จในชีวิตศิลปินเพลงในระดับสูง

 

เพลงที่เธอขับร้องมีดังนี้

แดนมธุรส , ตะวันยอแสง , กระท่อมน้อยกลางพนา , ค่ำแล้ว , อย่าลืมฉัน , ใฝ่สูง , หญิงคนยาก , พลังรักพลังใจ , คำสัญญา , ครั้งนี้มิใช่ครั้งเดียว , ชีวิตลำเค็ญ , ม่านประเพณี , รักในรอยวิปโยค , สัจจะของหญิง , ศาสนาประทับใจ , มารรัก , ประตูทอง , รอยราคี , คนใจมาร , เหนือธรณี , แดเดียว , รุ้งทองฟ่องฟ้า , ทะเลร่ำให้ , ผืนน้ำ-แผ่นฟ้า , มัสยาหลงเหยื่อ , คนใจร้าย , รักในสายเลือด , ดอกไม้บูชาพระ , แว่วเสียงเรไร , แสนสงสาร , น้ำทิพย์รวงทอง , มนต์รักในสายลม , สายลมละเมอ , มาลีโรย , เพลิงรักเพลิงแค้น , รักโรยรา , สายสวาท , สาวอิสาน , หนามในใจ , ทางชั่วดี , มารหัวใจ , หัวใจมาร , มารชีวิต , ว่าแล้วเทียว , ลมรักแรงลวง , จักรวาลแห่งดวงใจ , ดาวร่วง , พอกันที , พลาดรัก...สิ้นหวัง , โอ้บุพการี , ฉันแสนเปลี่ยวใจ , โศกาอาลัย , หวานลิ้น กินตาย , รอยรักรอยทราย , โอ้ทูลกระหม่อม , รักนิรันดร์ , ฝันถึงน้องบ้างนะ , ผกาฟ้า , พนาสวาท , รักเร้น , ร้องไห้กับทะเล , สายสวาทแม่สาย , ทัวร์ความรัก , อดีตรักริมฝั่งตาปี , สงขลาแห่งความหลัง , รอยอาลัย , ตั้งแต่เธอจากไป

เพลงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเธอน่าจะเป็น " แดนมธุรส" ซึ่งคุณสมยศ ทัศนพันธุ์ ผู้ล่วงลับ เป็นผู้แต่ง เรียบเรียงเสียงประสานโดยทองคำ ปราโม จังหวะสโลว์

เพลงแดนมธุรส

ยามเพ็ญเด่นฟ้าเมื่อมาเที่ยวแดน แคว้นแห่งความหวัง ชื่นฉ่ำดุจดังน้ำผึ้งหวานซ่านใจ เป็นแดนแห่งความรักชักนำให้ ชื่นชมภิรมย์ฤทัย หากใครมีรักสุขสันต์

ดินแดนแห่งนี้คล้ายมีมนต์แห่งกามเทพประสิทธิ์ ช่วยเนรมิตรรักให้เห็นใจกัน เป็นแดนแห่งกัลยาณมิตร ชื่นจิตพิศเพลินชีวัน ผูกพันฉันมั่นไม่เลือน

แคว้นนี้มีนามว่ามธุรส ช่างงดงามพราว ด้วยดาวพรายแสงแข่งเดือน แม้รักของใครได้เห็นและเยือน เสมือนมีบุญ จะพลอยเกื้อหนุนอุ่นใจ

ยามลมอ่อนหวิวพริ้วมาแว่วฟัง คล้ายดังจะหมาย ให้มามอบกายหายโศกเศร้าพิไร ดินแดนแห่งนี้แสนจะรักยิ่ง เป็นจริงหรือเราฝันไป โอ้ใจไหวหวั่นอาวรณ์

เพลงมัสยาหลงเหยื่อ
ทำนอง-คำร้องโดย ไพบูลย์ บุตรขัน
เรียบเรียงเสียงประสานโดย ทองคำ ปราโมทย์
ขับร้องโดย ลัดดา ศรีวรนันท์ จังหวะบลูส์ บันทึกเสียงปี ๒๔๙๘

แสนสงสารหมู่มัสยา ที่พากันหลงเหยื่อ ถูกพรานเบ็ดเบื่อ อ่อยเหยื่อหย่อนทิ้งลงมา
เพียงพรานต้องการ นงคราญหมู่มัสยา หย่อนเบ็ดเหยื่อเงินตรา ล่อหลงพากันเหลิงลืมตน

แสนสงสารสุดทางจะหนุน ดรุณที่ยังอ่อน ถูกเงินเกี่ยวหย่อน จากคอนไปแล้วเสียคน
ปลากินเหยื่อดี จึงมีพรานทุกแห่งหน หย่อนเบ็ดลงสายชล ตกเสียจนปลาหมดลำคลอง

หมู่มัสยานารีนี้เอย เปรียบเปรยเหมือนปลา เป็นเหยื่อกามา ต้องพาหม่นหมอง
หลงเหยื่อเงินตราน้ำตาตกนอง มักครองอกตรม ระทมใจเจือเพราะเหยื่อของพราน

แสนสงสารแต่ยังไม่สาย จะกลายเป็นปลาปล่อย เก็บใจหนักหน่อย อย่าปล่อยให้หลงซมซาน
จงมองให้ดี ใครมีเหลี่ยมมาอ่อนหวาน ก็จงดูนานๆ ถ้าแม้นพรานจงหักเบ็ดเลย

 

http://www.oldsonghome.com/smf/index.php?PHPSESSID=65fad198fd0c0893251c4bff02734b01&topic=3631.0

Re: แกะรอยเพลงดังในอดีต

? ตอบ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2006, 10:05:10 PM ?

 

ลัดดา ศรีวรนันท์ ผู้ล่วงลับ เป็นนักร้องเสียงดี และยังมีโอกาสร้องเพลงของล้วนแล้วแต่ปรมาจารย์เพลงในยุคนั้นเป็นผู้แต่ง จึงประสบความสำเร็จในชีวิตศิลปินเพลงในระดับสูง

เพลงที่เธอขับร้องมีดังนี้

แดนมธุรส , ตะวันยอแสง , กระท่อมน้อยกลางพนา , ค่ำแล้ว , อย่าลืมฉัน , ใฝ่สูง , หญิงคนยาก , พลังรักพลังใจ , คำสัญญา , ครั้งนี้มิใช่ครั้งเดียว , ชีวิตลำเค็ญ , ม่านประเพณี , รักในรอยวิปโยค , สัจจะของหญิง , ศาสนาประทับใจ , มารรัก , ประตูทอง , รอยราคี , คนใจมาร , เหนือธรณี , แดเดียว , รุ้งทองฟ่องฟ้า , ทะเลร่ำให้ , ผืนน้ำ-แผ่นฟ้า , มัสยาหลงเหยื่อ , คนใจร้าย , รักในสายเลือด , ดอกไม้บูชาพระ , แว่วเสียงเรไร , แสนสงสาร , น้ำทิพย์รวงทอง , มนต์รักในสายลม , สายลมละเมอ , มาลีโรย , เพลิงรักเพลิงแค้น , รักโรยรา , สายสวาท , สาวอิสาน , หนามในใจ , ทางชั่วดี , มารหัวใจ , หัวใจมาร , มารชีวิต , ว่าแล้วเทียว , ลมรักแรงลวง , จักรวาลแห่งดวงใจ , ดาวร่วง , พอกันที , พลาดรัก...สิ้นหวัง , โอ้บุพการี , ฉันแสนเปลี่ยวใจ , โศกาอาลัย , หวานลิ้น กินตาย , รอยรักรอยทราย , โอ้ทูลกระหม่อม , รักนิรันดร์ , ฝันถึงน้องบ้างนะ , ผกาฟ้า , พนาสวาท , รักเร้น , ร้องไห้กับทะเล , สายสวาทแม่สาย , ทัวร์ความรัก , อดีตรักริมฝั่งตาปี , สงขลาแห่งความหลัง , รอยอาลัย , ตั้งแต่เธอจากไป

เพลงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเธอน่าจะเป็น " แดนมธุรส" ซ.ึ่งคุณสมยศ ทัศนพันธุ์ ผู้ล่วงลับ เป็นผู้แต่ง เรียบเรียงเสียงประสานโดยทองคำ ปราโม จังหวะสโลว์

เพลงแดนมธุรส

ยามเพ็ญเด่นฟ้าเมื่อมาเที่ยวแดน แคว้นแห่งความหวัง ชื่นฉ่ำดุจดังน้ำผึ้งหวานซ่านใจ เป็นแดนแห่งความรักชักนำให้ ชื่นชมภิรมย์ฤทัย หากใครมีรักสุขสันต์

ดินแดนแห่งนี้คล้ายมีมนต์แห่งกามเทพประสิทธิ์ ช่วยเนรมิตรรักให้เห็นใจกัน เป็นแดนแห่งกัลยาณมิตร ชื่นจิตพิศเพลินชีวัน ผูกพันฉันมั่นไม่เลือน

แคว้นนี้มีนามว่ามธุรส ช่างงดงามพราว ด้วยดาวพรายแสงแข่งเดือน แม้รักของใครได้เห็นและเยือน เสมือนมีบุญ จะพลอยเกื้อหนุนอุ่นใจ

ยามลมอ่อนหวิวพริ้วมาแว่วฟัง คล้ายดังจะหมาย ให้มามอบกายหายโศกเศร้าพิไร ดินแดนแห่งนี้แสนจะรักยิ่ง เป็นจริงหรือเราฝันไป โอ้ใจไหวหวั่นอาวรณ์

----------------------------------------------------------------

เพลงมัสยาหลงเหยื่อ
ทำนอง-คำร้องโดย ไพบูลย์ บุตรขัน
เรียบเรียงเสียงประสานโดย ทองคำ ปราโมทย์
ขับร้องโดย ลัดดา ศรีวรนันท์ จังหวะบลูส์ บันทึกเสียงปี 2498

แสนสงสารหมู่มัสยา ที่พากันหลงเหยื่อ ถูกพรานเบ็ดเบื่อ อ่อยเหยื่อหย่อนทิ้งลงมา
เพียงพรานต้องการ นงคราญหมู่มัสยา หย่อนเบ็ดเหยื่อเงินตรา ล่อหลงพากันเหลิงลืมตน

แสนสงสารสุดทางจะหนุน ดรุณที่ยังอ่อน ถูกเงินเกี่ยวหย่อน จากคอนไปแล้วเสียคน
ปลากินเหยื่อดี จึงมีพรานทุกแห่งหน หย่อนเบ็ดลงสายชล ตกเสียจนปลาหมดลำคลอง

หมู่มัสยานารีนี้เอย เปรียบเปรยเหมือนปลา เป็นเหยื่อกามา ต้องพาหม่นหมอง
หลงเหยื่อเงินตราน้ำตาตกนอง มักครองอกตรม ระทมใจเจือเพราะเหยื่อของพราน

แสนสงสารแต่ยังไม่สาย จะกลายเป็นปลาปล่อย เก็บใจหนักหน่อย อย่าปล่อยให้หลงซมซาน
จงมองให้ดี ใครมีเหลี่ยมมาอ่อนหวาน ก็จงดูนานๆ ถ้าแม้นพรานจงหักเบ็ดเลย

http://www.oldsonghome.com/smf/index.php?topic= 3631.40

 
 

© 2008-2009 Baannapleangthai. All Rights Reserved.
E-mail: chavapan_1@hotmail.com โทรศัพท์: ๐๘๑ ๔๐๐๒๙๓๕, ๐๒ ๓๑๑๗๖๐๐
Designed by Phuketall Design & Develop, Useful Links
Powered by: Phuketall, Phuket, Khaolak, Samui, Bangkok